A woman's leg undergoing SHR hair removal.

SHR Hair Removal 

Pay full price for the most expensive area and get 50% on all other areas.

Face

Consultation......................................free

Cheeks...........................................575kr

Upper lip........................................495kr

Full beard.......................................850kr

Chin................................................500kr

Neck...............................................600kr

Whole face..................................1.150kr

Upper Body

Chest...........................................1.150kr

Armpits...........................................575kr

Nipples...........................................475kr

Shoulders.......................................800kr

Stomach.........................................950kr

Lower/upper arms......................1.050kr

Fingers...........................................550kr

Upper/Lower Back......................1.300kr

Bellybutton line..............................475kr

Lower Body

Bikini..............................................695kr

Brazilian......................................1.220kr

Buttocks......................................1.150kr

Knees..............................................500kr
Half legs
.......................................2.000kr

Feet.................................................550kr